banner_top1
  HOME        HISTORY       MISSION         ENTERPRISES       CALENDER       COMMITTEE       ACTIVITIES      CONTACT US
main_banner_ryt

Samooham  Programme Calendar


 Calendar      

 

 

 

 

                                                                                                                                             

03/05/2016 - SARVA EKADASI
TUESDAY

04/05/2016 - MAHA PRADOSAM
AGNI NAKSHATHRA PRAVESAM, VARAHA JAYANTHI

WEDNESDAY

06/05/2016 - SARVA AMAVASYA THARPANAM
FRIDAY

07/05/2016 - MURUKAN KOVIL KRITHIKA
VAISHAKA MASA AARAMBAM

SATURDAY

09/05/2016 - AKSHAYA THRITHIYA, BALARAMA JAYANTHI
MONDAY

11/05/2016 - SREE SANKARA JAYANTHI
WEDNESDAY

12/05/2016 - SHASHTI VRATHAM
THURSDAY

14/05/2016 - RISHABA SAMKRAMANAM 4:40PM
VISHNUPATHY PUNYAKALAM

MONDAY

17/05/2016 - SARVA EKADASI
TUESDAY

19/05/2016 - MAHA PRADOSHAM
THURSDAY

20/05/2016 - NRISIMHA JAYANTHI
FRIDAY

21/05/2016 - POURNAMI, ARDHANAREESWARA VRATHAM
VAIKASHI VISHAKAM

SATURDAY

25/05/2016 - SANKATAHARA CHATHURTHY
WEDNESDAY

31/05/2016 - AGNI NAKSHATHRA NIVRITHI
KOTTIYOOR MAHADEVA KSHETHRA NADA THURAKKAL

TUESDAY

samoohm_magazine E-Bullettin samoohm_magazine samoohm_magazine athirudram
03/05/2016  TUESDAY
SARVA EKADASI
 
04/05/2016  WEDNESDAY
MAHA PRADOSAM
AGNI NAKSHATHRA PRAVESAM, VARAHA JAYANTHI
 
06/05/2016  FRIDAY
SARVA AMAVASYA THARPANAM
 
07/05/2016  SATURDAY
MURUKAN KOVIL KRITHIKA
VAISHAKA MASA AARAMBAM
 
09/05/2016  MONDAY
AKSHAYA THRITHIYA, BALARAMA JAYANTHI
 
11/05/2016  WEDNESDAY
SREE SANKARA JAYANTHI
 
12/05/2016  THURSDAY
SHASHTI VRATHAM
 
14/05/2016  MONDAY
RISHABA SAMKRAMANAM 4:40PM
VISHNUPATHY PUNYAKALAM
 
17/05/2016  TUESDAY
SARVA EKADASI
 
19/05/2016  THURSDAY
MAHA PRADOSHAM
 
20/05/2016  FRIDAY
NRISIMHA JAYANTHI
 
21/05/2016  SATURDAY
POURNAMI, ARDHANAREESWARA VRATHAM
VAIKASHI VISHAKAM
 
25/05/2016  WEDNESDAY
SANKATAHARA CHATHURTHY
 
31/05/2016  TUESDAY
AGNI NAKSHATHRA NIVRITHI
KOTTIYOOR MAHADEVA KSHETHRA NADA THURAKKAL
 
mddl_ryt_btm